PROGRAM HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan İktisat Programı, dört yıllık uzaktan öğretim lisans programıdır. Programın temel amacı; öğrencilere iktisat bilimi ve onunla ilgili diğer bilim dallarına ait temel bilgileri vermek, onları çevrelerinde olup biten olayları iktisat bakış açısıyla izleyip yorumlayabilen, iktisadın analiz araçlarını kullanarak çeşitli sorunların çözümüne yönelik strateji ve politikaları geliştirme yeteneği kazanmış bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amaçla açık öğretimde de bölüm öğrencilerine, iktisat biliminin başlıca alanlarını kapsayan derslerle, diğer bölümlerin ilgili derslerinin okutulması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

İktisat Uzaktan Öğretim Lisans Program mezunlarının,

  • Genel bir formasyonla beraber, Türkiye ekonomisini tarihsel süreç içinde çeşitli yönleriyle tanımak, kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için gerekli bilgi birikimine sahip olması,
  • Sorgulama ve inceleme yeteneklerinin gelişmesi, iktisat biliminin uygulamasının yapıldığı işletmeler göz önünde tutularak iktisat kuramı temelinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel teknikleri kullanabilmesi,
  • Alanıyla ilgili tutum, davranış ve mesleki yetkinlikler kazanması,
  • İktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak (vergi müfettişi, planlamacı, analist, uzman, müfettiş v.d.), bankacılık ve finans sektörü de dâhil olmak üzere, özel sektördeki bütün iş kollarında, sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yöneticinin yetkinlikleri ile donanması,

hedeflenmektedir.

Başvuru Koşulları

İktisat uzaktan öğretim lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır;

Fakülteye girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında TM-1 puan türünde programı kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Yatay Geçişler: Diğer yükseköğretim kuramlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kuramlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Dikey Geçişler: Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Meslek Yüksekokulların ve Açık öğretim Ön Lisans Programlan Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan Yurtdışıdan Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Kararı’na dayanılarak hazırlanan İstanbul Üniversitesi Yurtdışıdan veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi ‘ne göre yapılmaktadır.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

İktisat lisans programı; iktisat, işletme, sosyoloji, siyaset bilimi, sosyal siyaset, mikro iktisat, kamu yönetimi, Türk iktisat tarihi, kamu yönetimi, para teorisi ve politikası, maliye politikası, endüstri ilişkileri, Türkiye ekonomisi, uluslararası para ve finans gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

İktisat lisans programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, “İktisat Lisans Mezunu” ünvanını kazanırlar.

İktisat lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

Kariyer Olanakları

Programımızdan mezun olan öğrenciler, kamu sektörü ve özel sektörde yönetici, denetmen, müfettiş ve müfettiş yardımcısı ile uzman ve uzman yardımcısı olarak çalışabileceklerdir.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.