Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Bölümden mezun olan öğrencilere “İktisat Lisans Mezunu” ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrencilere;

Kamu veya Özel sektörde;

  • Yönetici
  • Denetmen
  • Müfettiş
  • Müfettiş Yardımcısı
  • Uzman
  • Uzman Yardımcısı olarak çalışma olanakları mevcuttur.

Mezuniyet Koşulları

  •  Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  •  Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar