1. Yıl Güz Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İKTİSAT DÖNEMİ: 1
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
İKU101Z Z İKTİSADA GİRİŞ I 5 0 0 5 6
İKU103Z Z İŞLETMEYE GİRİŞ 3 0 0 3 4
İKU105Z Z MATEMATİĞE GİRİŞ 3 0 0 3 6
İKU107Z Z SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 2 3
ODAI0001 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2 2
ODTD0001 Z TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2
ODYD0001 Z YABANCI DİL I 2 0 0 2 2
ODGS0001 S GÜZEL SANATLAR I 0 0 0 0 1
İKU109S S BİLGİSAYAR 2 0 0 2 2
İKU111S S SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 0 2 2
İKU113S S SOSYAL SİYASETE GİRİŞ 2 0 0 2 2
İKU115S S ŞEHİR VE KÜLTÜR-İSTANBUL 2 0 0 2 2
TOPLAM 27 34
1. Yıl Bahar Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İKTİSAT DÖNEMİ: 2
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
İKU102Z Z İKTİSADA GİRİŞ II 4 0 0 4 6
İKU104Z Z MATEMATİK I 3 0 0 3 6
İKU106Z Z FİNANSAL MUHASEBE 2 0 0 2 4
İKU108Z Z İKTİSAT TARİHİNE GİRİŞ 2 0 0 2 3
ODAI0002 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 0 2 2
ODTD0002 Z TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2
ODYD0002 Z YABANCI DİL II 2 0 0 2 2
ODGS0002 S GÜZEL SANATLAR II 0 0 0 0 1
İKU110S S BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 0 0 2 2
İKU112S S DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ 2 0 0 2 2
İKU114S S HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 2 0 0 2 2
İKU116S S AFET KÜLTÜRÜ 2 0 0 2 2
TOPLAM 25 34
2. Yıl Güz Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İKTİSAT DÖNEMİ: 3
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
İKU201Z Z MİKRO İKTİSAT 6 0 0 6 8
İKU203Z Z MATEMATİK II 2 0 0 2 6
İKU205Z Z İKTİSATÇILAR İÇİN İSTATİSTİK I 3 0 0 3 6
İKU207Z Z MALİYE TEORİSİNE GİRİŞ 2 0 0 2 4
İKU209S S MUHASEBE DEĞERLEME VE DÖNEM SONU
İŞLEMLERİ
2 0 0 2 3
İKU211S S SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 2 0 0 2 3
İKU213S S TÜRK İKTİSAT TARİHİ 2 0 0 2 3
İKU215S S KAMU YÖNETİMİ 2 0 0 2 3
İKU217S S ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 2 0 0 2 3
TOPLAM 23 39
2. Yıl Bahar Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İKTİSAT DÖNEMİ: 4
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
İKU202Z Z MAKRO İKTİSAT 5 0 0 5 8
İKU204Z Z MATEMATİK III 2 0 0 2 6
İKU206Z Z İKTİSATÇILAR İÇİN İSTATİSTİK II 3 0 0 3 4
İKU208Z Z İKTİSAT POLİTİKASI 2 0 0 2 3
İKU210Z Z İKTİSAT SOSYOLOJİSİ 2 0 0 2 3
İKU212S S İŞLETME YÖNETİMİ 2 0 0 2 3
İKU214S S ANAYASA HUKUKU 2 0 0 2 3
İKU216S S BORÇLAR HUKUKU 2 0 0 2 3
İKU218S S ÇALIŞMA EKONOMİSİ 2 0 0 2 3
TOPLAM 22 36
3. Yıl Güz Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İKTİSAT DÖNEMİ: 5
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
İKU301Z Z ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 6 0 0 6 8
İKU303Z Z PARA TEORİSİ VE POLİTİKASINA GİRİŞ 3 0 0 3 6
İKU305Z Z KARARALMA TEKNİKLERİ 3 0 0 3 5
İKU307Z Z EKONOMETRİYE GİRİŞ 3 0 0 3 5
İKU309S S MALİYE POLİTİKASI 2 0 0 2 3
İKU311S S TURİZM EKONOMİSİ 2 0 0 2 3
İKU313S S TİCARET HUKUKU 2 0 0 2 3
İKU315S S TÜRK VERGİ SİSTEMİ 2 0 0 2 3
İKU317S S ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 2 0 0 2 3
TOPLAM 25 39
3. Yıl Bahar Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İKTİSAT DÖNEMİ: 6
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
İKU302Z Z PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3 0 0 3 6
İKU304Z Z BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR 3 0 0 3 6
İKU306Z Z MATEMATİKSEL İKTİSAT 3 0 0 3 6
İKU308Z Z FİNANSAL ANALİZ 3 0 0 3 6
İKU310S S MALİYET MUHASEBESİ 2 0 0 2 3
İKU312S S PAZARLAMA İLKELERİ 2 0 0 2 3
İKU314S S İKTİSAT METODOLOJİSİ 2 0 0 2 3
İKU316S S TÜRKİYEDE KAMU MALİYESİ 2 0 0 2 3
İKU318S S EKONOMETRİ 2 0 0 2 3
TOPLAM 22 39
4. Yıl Güz Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İKTİSAT DÖNEMİ: 7
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
İKU401Z Z ULUSLARARASI PARA VE FİNANS 3 0 0 3 8
İKU403Z Z İKTİSADİ BÜYÜME 3 0 0 3 6
İKU405Z Z İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ 4 0 0 4 5
İKU407Z Z TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 0 0 3 5
İKU409S S YÖNETİM MUHASEBESİ 3 0 0 3 3
İKU411S S AVRUPA BİRLİĞİ VE ENTEGRASYONU 3 0 0 3 3
İKU413S S ÇEVRE EKONOMİSİ 3 0 0 3 3
İKU415S S İKTİSADİ SİSTEMLER 3 0 0 3 3
İKU417S S UYGULAMALI İSTATİSTİK 3 0 0 3 3
TOPLAM 28 39
4. Yıl Bahar Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İKTİSAT DÖNEMİ: 8
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
İKU402Z Z GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR 3 0 0 3 8
İKU404Z Z İKTİSADİ KALKINMA 3 0 0 3 8
İKU406Z Z İKTİSADİ ANALİZ 4 0 0 4 8
İKU408S S FİNANSAL YÖNETİM 3 0 0 3 3
İKU410S S İKTİSADİ PLANLAMA TEKNİKLERİ 3 0 0 3 3
İKU412S S ENDÜSTRİ EKONOMİSİ 3 0 0 3 3
İKU414S S ULUSLARARASI PİYASALAR VE TÜRKİYE 3 0 0 3 3
İKU416S S DENETİM 3 0 0 3 3
TOPLAM 25 39