AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Haluk ALKAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BÖRKE TUNALI

İstanbul Üniversitesi

cbtunali@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11247

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof. Dr. Muhittin KAPLAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Selman YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hülya KESİCİ ÇALIŞKAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet KALA

İstanbul Üniversitesi

akala@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11515

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arif YAVUZ

İstanbul Üniversitesi

dr.arif@turk.net

(212) 440 00 00 – 11513

Özgeçmiş

Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

binhan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11019

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa TEKİN

İstanbul Üniversitesi

mustafatek@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11151

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Dündar Murat DEMİRÖZ

İstanbul Üniversitesi

dmdemiröz@gmail.com

(212) 440 00 00 – 11741

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

sarioglu@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11759

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER

İstanbul Üniversitesi

mzdincer@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 52

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN

İstanbul Üniversitesi

mustafadelican@hotmail.com

(212) 440 00 00 – 11506

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nazan SUSAM

İstanbul Üniversitesi

nsusam@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11019

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15921

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Seyhun DOĞAN

İstanbul Üniversitesi

sdogan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11608

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sefer ŞEFER

İstanbul Üniversitesi

sefersener@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

vbozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 19549

Özgeçmiş

Prof. Dr. Zekai ÖZDEMİR

İstanbul Üniversitesi

zekaiozdemir@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 11609

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ufuk BAKKAL

İstanbul Üniversitesi

ubakkal@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11017

Özgeçmiş

Prof. Dr. Gülden ÜLGEN

İstanbul Üniversitesi

guldenulgen@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 11777

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nilgün ÇİL

İstanbul Üniversitesi

nilgun.cil@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11615

Özgeçmiş

Prof. Dr. Seyhun DOĞAN

İstanbul Üniversitesi

sdogan@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ergün EROĞLU

İstanbul Üniversitesi

eroglu@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Doç. Dr. Aylin AKTÜKÜN

İstanbul Üniversitesi

aylin@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11466

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdülkadir TUNA

İstanbul Üniversitesi

ktuna@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11735

Özgeçmiş

Doç. Dr. Selman YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

vzrselman@hotmail.com

(212) 440 00 00 – 11607

Özgeçmiş

Doç. Dr. Halil TUNALI

İstanbul Üniversitesi

htunali@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11629

Özgeçmiş

Doç. Dr. Handan YOLSAL

İstanbul Üniversitesi

yolsalh@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11678

Özgeçmiş

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

İstanbul Üniversitesi

kutluk@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11411

Özgeçmiş

Doç. Dr. Murat BİRDAL

İstanbul Üniversitesi

birdal@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11742

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15914

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Özlem DURGUN

İstanbul Üniversitesi

ozdurgun@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11763

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sabri TOPAK

İstanbul Üniversitesi

msabrit@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11612

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Emre ERKAL

İstanbul Üniversitesi

zerkal@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11780

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Arif SALDANLI

İstanbul Üniversitesi

saldanli@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11771

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

faydogan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11786

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül BATIR

İstanbul Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11989

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ANIL KESKİN

İstanbul Üniversitesi

danil@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DOLGUN

İstanbul Üniversitesi

ugurdolgun@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 11549

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Özlem YORULMAZ

İstanbul Üniversitesi

yorulmaz@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11660

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Filiz BALOĞLU

İstanbul Üniversitesi

fbaloglu@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11033

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad YAĞCI

İstanbul Üniversitesi

k.yagc@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Okt. Dr. Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 26121

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş